denne saken her er generert av hjemmesnekret shellscript og en liten gnuplot-kjøring via php...

shellscriptet henter data fra /proc/net/dev og beregner overført data som i bits/sek. bits/sek lagres i en fil i /tmp, som parses av gnuplot..