Start

Gjøvik University College

Høgskolen i Gjøvik

IT-Tjenesten


En presentasjon av nettverksoppbygning


Agenda:
Presentasjon av nettverkskonsepter
Presentasjon av oppbygningen av HiG's nett
Tur til serverrom..
Start